รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด DB4Business

รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด DB4Business

แนวโน้มธุรกิจที่คาดว่าจะได้รับความนิยม ปี 2557

แนวโน้มสินค้าที่คาดว่าจะได้รับความนิยมและมาแรงปี 2557
ด้วยความวุ่นวายทางการเมืองส่งผลต่อการทำธุรกิจต่างๆ ทีมงาน db4business.com ได้วิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มการเติบโต ของธุรกิจที่คาดว่าเป็นดาวรุ่งในปี 2557 มีดังนี้

  •  1. ธุรกิจด้านการศึกษา ทั้งนี้เพราะไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจเป็นเช่นไร พ่อแม่ ผู้ปกครองก็ยินดีที่จะหาเงินส่งบุตรหลานเล่าเรียนในสถาบันการศึกษาที่ดี แม้แต่การเรียนเสริมด้านต่างๆ ทั้งกวดวิชา ดนตรี กีฬา ต่างๆ
  •  2. ธุรกิจพลังงานทางเลือกและพืชพลังงาน ทั้งนี้เพราะสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันต้องเน้นการประหยัดพลังงาน ทำให้พลังงานทางเลือกต่างๆเป็นตัวเลือกที่ได้รับความสนใจ
  •  3. ธุรกิจความงามและสุขภาพ ทั้งนี้เพราะวิทยาการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจความงามและสุขภาพเติบโต
  •  4. ธุรกิจท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มอาเซียน การคมนาคมที่สะดวก การส่งเสริมการท่องเที่ยวของหน่วยงานรัฐและเอกชนส่งเสริมให้การประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเติบโต
  •  5. สินค้าที่เน้นการออกแบบและบรรจุภัณฑ์(Design & Packaging) เพื่อสร้างให้สินค้ามีความโดดเด่น ดึงดูดสายตาผู้บริโภค
  •  6. สินค้าที่ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม (Fair Trade)และเพื่อสังคม (Corporate social responsibility) ทั้งนี้เพราะเป็นส่วนที่สำคัญซึ่งทำให้การทำธุรกิจยั่งยืน
  •  7. สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(Green Product) จากภัยพิบัติที่เริ่มรุนแรงขึ้นทำให้คนหันมาใส่ใจในสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
  •  8. สินค้าพร้อมรับประทาน Ready to Eat เพราะวิถีชีวิตที่เร่งรีบโดยเฉพาะกลุ่มผู้อาศัยในเมืองใหญ่
  •  9. ธุรกิจโฆษณา จำเป็นมากในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ เพราะผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆเสาะแสวงหาวิธีการที่จะหาลูกค้า ต้องพึ่งพิงสื่อต่างๆ ทั้งสื่อราคาแพง โทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร หรือสื่อราคาถูกอย่างอินเตอร์เน็ท
  • 10. ธุรกิจด้านบันเทิง ทั้งนี้เพื่อตอบรับกับกระแสทีวีดิจิตอล ซึ่งบุคลากรด้านบันเทิง ทั้งเบื้องหน้า เบื้องหลัง เป็นที่ต้องการของตลาด ไม่ว่า นักร้อง นักแสดง นักเต้น พิธีกร ผู้สื่อข่าว คนเขียนบท ฯลฯ

 

แผนธุรกิจ
จะช่วยประกอบการตัดสินใจและการดําเนินธุรกิจ ให้มีเป้าหมายและทิศทางชัดเจน ซึ่งจะทําให้ผู้ประกอบการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในการจัดทําแผนธุรกิจ

รับประกันความพอใจ

เรามีผู้จัดทำแผนธุรกิจ และ วิจัยตลาด ที่ชำนาญการ สามารถให้คำปรึกษาได้ ราคากันเอง

 

โทรเพื่อรับคำแนะนำกับ คุณพัท โทร 0890541686 หรือ กรอกแบบฟอร์มติดต่อเรา