รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด DB4Business

รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด DB4Business
รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด DB4Business

แผนธุรกิจ business plan

แผนธุรกิจ business plan           รับเขียนแผนธุรกิจ Business Plan แผนการตลาด วิจัยการตลาด สำหรับท่านที่ต้องการหาไอเดียในการดำเนินธุรกิจหรือสำหรับยื่นกู้เพื่อลงทุนใหม่ หรือเพื่อต่อยอดธุรกิจ           ปัญหาสำคัญประการหนึ่งของผู้ประกอบการระดับ SME คือ เข้าถึงสินเชื่อได้ยากทั้งๆที่ธนาคารทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งมีสินเชื่อพร้อมจะปล่อยให้จำนวนมากแต่ผู้ประกอบการไม่สามารถขอกู้ได้หรือกว่าจะได้ก็ใช้เวลานานสาเหตุนอกจาก ด้านเครดิตของผู้กู้ไม่ผ่านการพิจารณาแล้วยังมาจากการเขียนแผนธุรกิจไม่เป็น ไม่รู้จะเขียนยังไงรวมถึงไม่เข้าใจ กฎเกณฑ์ และเอกสารต่างๆในการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารกว่าจะได้สินเชื่อจึงใช้เวลานาน บางครั้งเป็นการเสียโอกาส ทางธุรกิจ รวมถึงเกิดภาระสิ้นเปลือง ในการดำเนินงานต่างๆ
รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด DB4Business

วิจัยตลาด marketing research

รับวิจัยตลาด marketing research           รับวิจัยตลาด บริการแจกแบบสอบถาม รวบรวมและประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล อาจทำลักษณะแจกแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ หรือ การสำรวจ           ทำไมต้องทำวิจัยตลาด?
บริษัทชั้นนำต่างๆ ให้ความสำคัญกับแผนก Research & Develop (R&D) เพื่อวิจัยกลุ่มผู้บริโภคซึ่งมีพฤติกรรม หรือความชอบที่ เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆโดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสินค้าและบริการ ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด DB4Business